Open Access Week

October 24 - 30, 2022 | Everywhere

Open Access Week at the University of Pardubice

Event Details

Open Access Week at the University of Pardubice

Time: October 21, 2015 from 10am to 11:30am
Country: Czech Republic
Street: Studentská 95
City/Town: Pardubice
Website or Map: http://www.upce.cz/knihovna/p…
Event Type: seminar
Organized By: Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
Latest Activity: Oct 13, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Seminář bude zaměřen na nové trendy ve vědecké komunikaci, seznámí se základními principy publikování v režimu open access (OA), jeho vlivem na citovanost a prestiž vědeckého pracovníka. Pozornost bude věnována vztahu autor - vydavatel a právům autora, která z tohoto vztahu vyplývají. Publikování výsledků v režimu open access je jednou z podmínek programu Horizont 2020, což zohledňuje nově vydaná Směrnice č. 2/2015.

Informace o OA na UPa: http://www.upce.cz/knihovna/oa.html a http://twitter.com/OAupce

Comment Wall

Comment

RSVP for Open Access Week at the University of Pardubice to add comments!

Join Open Access Week

Attending (1)

Organized by:

in partnership with our
Advisory Committee

Twitter Feed

All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster.   Created by Nick Shockey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service