Ανοικτή Επιστήμη: Απο τη θεωρία στην Πράξη / Open Science: From Theory to Practice

Event Details

Ανοικτή Επιστήμη: Απο τη θεωρία στην Πράξη / Open Science: From Theory to Practice

Time: October 24, 2019 from 9am to 4pm
Country: Cyprus
Street: University of Cyprus Library
City/Town: Nicosia
Website or Map: http://opensciencecy.ucy.ac.c…
Phone: 22892168
Event Type: national, workshop
Organized By: OpenAIRE Cyprus NOAD
Latest Activity: Oct 7, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Open Access Week 2019 event Ανοικτή Επιστήμη: Απο τη θεωρία στην Πράξη / Open Science: From Theory to Practice, will be hosted in the new premises of the University of Cyprus Library "Stelios Ioannou".

Comment Wall

Organized by:

in partnership with our
Advisory Committee

Twitter Feed

All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster.   Created by Nick Shockey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service