Open Access Week

October 24 - 30, 2022 | Everywhere

Open Access Week 23-27 oktober

2017-10-06 av Malin Rydenhag
Open Access Week är ett världsomfattande event som i tio år uppmärksammat nyttan och nödvändigheten av Open Access, både för den enskilda forskaren och för samhället i stort. I år uppmärksammar Chalmers bibliotek Open Access Week med tre events som rör publicering.

open_access_week.jpg

Wikipedia - föreläsning och workshop

Wikipedia är en av de tio mest besökta webbplatserna i världen, och ett enkelt sätt att sprida sina forskningsresultat. Du når en stor publik – och samtidigt gör du Wikipedia bättre. En win-win-situation som bygger på fri tillgång till kunskap.

Chalmers forskningskommunikatör Anita Fors håller en introduktion till hur du som forskare kan arbeta med Wikipedia. Efter föreläsningen kan du få hjälp att komma igång; starta ett användarkonto och börja redigera.

När: Onsdag 25/10 kl. 12-13
Var: Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Ingen anmälan behövs.
Vi bjuder på lunchbaguette!

Årets mest nedladdade artikel från Chalmers

Prisutdelning till den Chalmersforskare som haft flest nedladdningar under 2017. Pristagaren Sandra Roos håller ett kortare populärvetenskapligt föredrag.

När: Torsdag 26/10, kl. 9.30-10.00
Var: Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Ingen anmälan behövs.
Vi bjuder på kaffe och bulle!

Open Access i research.chalmers.se – utvecklingsteamet berättar

Är du intresserad av hur Open Access-stödet kommer att se ut i nya research.chalmers.se? Kom och möt utvecklingsteamet som i en s.k. sprint review presenterar arbetet de gjort de senaste fjorton dagarna.

När: Fredag 27/10, kl. 10.00-11.15
Var: Kuggen, Lindholmsplatsen 1
Ingen anmälan behövs.

http://www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/open-ac...

Views: 329

Organized by:

in partnership with our
Advisory Committee

Twitter Feed

All content subject to a Creative Commons Attribution 4.0 License unless specified differently by poster.   Created by Nick Shockey.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service